CustomerDueDiligence

  Kundetiltak - registrering av opplysninger om kunden

  Kundetiltak utføres i hht. hvitvaskingsloven §§ 13, 14, 17, 18 og 22 og hvitvaskingsforskriften §§ 4-4 og 4-9 – 4-11

  Informasjon om selskapet

  Informasjon om daglig leder og evt. styremedlemmer e.l.

  Informasjon om kontaktperson

  Kontaktperson 1

  Kontaktperson 2

  Eier- og kontrollstruktur

  Reelle rettighetshavere

  Rettighetshaver 1

  Rettighetshaver 2

  Rettighetshaver 3

  Rettighetshaver 4

  Politisk eksponert person (PEP)

  .PEP 1

  Politisk eksponert person (PEP)

  PEP 2

  Kvalitet på informasjon

  Identitetskontrollen

  ID-kontroll av

  Utført av

  Dato