Nina Opeide Sverresvold

Daglig leder og styreleder

Mastergrad i økonomi og administrasjon fra Norges Arktiske
Universitet og mastergrad i Regnskap og Revisjon fra Norges
Handelshøyskole. 

Ja du leste det riktig. Per nå består selskapet av en og samme kvinne
som både styreleder, dagligleder og oppdragsansvarlig på samtlige
oppdrag. Alle starer ett sted. I takt med kundetilførsel vil Bok AS skalere
opp og fylle på med flere flinke kvinner. 

Nina Sverresvold - Grunnleggeren