Oppstart og drift

Bistand i stiftelse av AS

* Kjøp av ferdigstiftet selskap

* Teknisk utføring av stiftelse

Bistand i emisjon

Bekreftelser og attestasjoner

Bistand i fusjoner og virksomhetsoverdragelser

Verdsettelse

Skatterådgivning

Utarbeidelse av åpningsbalanse

Avvikling av selskap

Rådgivning